baiona.org

Igualdade de Género

« Atrás

Curso de mantemento básico do automóbil

DESTINATARIAS

Mulleres de Baiona que posean carnet de conducir

DURACIÓN

15 horas

COMEZO

Febreiro do 2006

HORARIO

A determinar según participantes en horario de tarde

OBXECTIVO

Dotar as persoas participantes dos coñecementos e habiidades básicas para o mantenemento básico do automóbil

CONTIDOS

Os contidos se distribúen en seis módulos:

  • O automóbil: Evolución tipos e características
  • A seguridade no automóbil
  • Elementos básicos do motor: refrixeración, alimentación …
  • Sistema de dirección de neumáticos
  • Electricidade básica do vehículo
  • O automóvil e o medioambente

Despois da impartición dos contidos teóricos realizaranse prácticas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

As persoas interesadas en participar nesta acción formativa deben inscribirse no CIM de Baiona e presentar fotocopia do carnet de conducir, e a solicitude de participar no proceso de selección.

Para máis información poden charmar o teléfono 986 35 75 54

MODELO DE SOLICITUDE

Modelo en arquivo .pdf