baiona.org

Medio Ambiente

Limpa a túa praia

Limpeza simultánea de praias. ¡Únete e limpa a túa praia!

Proxecto Poseidón recuperación da antiga cetaria do paseo de monteboi

Neste proxecto o Concello de Baiona se configuróu como un proxecto conxunto de rehabilitación patrimonial e valorización medioambiental de un elemento tradicional como son as cetarias,...

Traballos de podas e limpeza de cunetas no Concello de Baiona

Dende hai un mes unha brigada de operarios municipais de Baiona veñen desenvolvendo labores de limpeza nas cunetas e reixas para evitar que a obstrución do paso da auga pola maleza...

Seguridad en las playas baionesas

  Unha vez finalizada a época estival nas praias de Baiona valórase moi positivamente dende a concellaría de Medio o traballo desenvolvido tanto polos membros de protección civil coma...

Comunidad de Montes Santa Cristina

CIF G36684660 Enderezo Outeiro, 35 36393 Santa Cristina Teléfono 649 137 135 Presidente/a Xosé Alfredo Pereira Martínez Rexistro Concello de Baiona 13/2005...

Comunidad de montes vecinales en mano común de la parroquia de Baredo

CIF E36689479 Enderezo Lugar La Iglesia 36309 Baredo Teléfono 658 792 604 Presidente/a D. Emilio Santos Miniño Martínez Rexistro Concello de Baiona 30/2005...

Asociación vecinal de Montes en mancomún de Bahíña

código de identificación fiscal G36641819 enderezo Centro Cultural e Social de Baíña Iglesia, s/n 36308 Baíña teléfono presidente/a Modesto Dominguez Roda ...

Asociación de defensa Medioambiental SOS a Serra da Groba

código de identificación fiscal G27700236 enderezo Laureano Salgado, 15 36300 Baiona teléfono 616903982 presidente/a Xosé Lois Vilar Pedreira rexistro concello de...

Asociación Clube Marítimo Marisma da Ramallosa

código de identificación fiscal G36993400 enderezo Avda. Julian Valverde, 33 36393 Santa Cristina teléfono 626777547 presidente/a José Manuel Rodríguez Crespo ...