baiona.org

Publicador personalizado

« Atrás

Bases que rexiran a convocatoria para axudas de apoio a infancia.

O programa de AXUDAS DE APOIO Á INFANCIA dentro das  AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA, pretende financiar no ano 2015, as demandas de urxente e puntual necesidade dos cidadáns do concello, que se atopen en situación ou risco de exclusión social, con especial atención a aquelas persoas con menores ao seu cargo que se atopen nesa situación.

 

Os servizos sociais comunitarios municipais do concello de Baiona, como Concello de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra, solicitou á Deputación de Pontevedra unha axuda 8.000€ para levar a cabo o programa de AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA, sendo concedida a devandita axuda mediante acordo da Xunta de Goberno Local da Deputación de Pontevedra de data 10/04/2015.

 

 

Facilitan más información:

Concejalía de Servicios Sociales. 

Ayuntamiento de Baiona

Lorenzo de la Carrera, 17

36300 Baiona

Teléfono: 986385926

Fax: 986358170