baiona.org

Publicador personalizado

« Atrás

Convocatoria para ayudas Básicas de Emergencia Social 2018

O programa de AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA, pretende financiar no ano 2018, as demandas de urxente e puntual necesidade dos cidadáns do concello, que se atopen en situación ou risco de exclusión social, con especial atención a aquelas persoas con menores ao seu cargo que se atopen nesa situación.