baiona.org

Publicador personalizado

« Atrás

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de actividades deportivas 2018

Poderán ser obxecto de subvencións os gastos referidos as seguintes actividades: Gastos de organización de actividades deportivas ou relacionadas coa promoción do deporte e gastos de organización de actividades en xeral.

Quedan excluídos da presente convocatoria, e polo tanto non serán obxecto de subvención, e as actividades que non estean organizadas directamente pola entidade solicitante.

O período que se terá en conta para a realización das actividades será dende o 1 de xaneiro ata o 30 de novembro de 2018.