baiona.org

Publicador personalizado

« Atrás

Bases e convocatoria para a concesión de subvencións ARI

A Xunta de Goberno Local en data 15 de febreiro de 2018 aprobouse as bases e convocatoria para a concesión de subvencións para a área de rexeneración e renovación urbana na Vila de Baiona, ao abeiro do Plan Estatal de Fomento do Aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovacion Urbana 2013-2016, Anualidade 2015.

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

12 de abril de 2018.