baiona.org

Publicador personalizado

« Atrás

Bases reguladoras para concesion de subvencions a entidades sen animo de lucro para o desenvolvemento de actividades culturais e deportivas.

Ditas bases teñen por obxeto financiar gastos referidos as seguintes actividades:

  • Deportes:  Gastos  de  organización  de  actividades  deportivas  ou  relacionadas coa promoción do deporte e gastos de organización de actividades en xeral.
  • Cultura:  Actividades  relacionadas  co  achegamento  á  comunidade  das  artes plásticas, literatura,  teatro,  música,  divulgación  das  ciencias  e  demais  manifestacións culturais  e artísticas.
Quedan excluídos da presente convocatoria, e polo tanto non serán obxecto de subvención os gastos de investimento.
 
O período que se terá en conta para a realización das actividades será dende o 1 de xaneiro até o 30 de novembro de 2017.