baiona.org

Publicador personalizado

« Atrás

Bases reguladoras do programa de vivendas baleiras

É obxecto das presentes bases a regulación dos aspectos materiais, persoais, formais e procedimentais do Programa de Vivendas Baleiras do Concello de Baiona implantado no mesmo en virtude de aprobación en pleno con data 6 de outubro de 2016 e que se desenvolverá de conformidade co acordo de adhesión ao Convenio de colaboración entre o IGVS e a FEGAMP para o desenvolvemento de dito programa no ámbito do Plan Galego de Rehabilitación, Aluguer e Mellora do Acceso á Vivenda 2015 – 2020 (Plan RehaVIta) aprobado no mesmo acordo antes indicado e asinado o día 18 de novembro de 2016.

 

          >    Bases reguladoras.

 

Para mais informacion:

Concelleria de atencion o cidada.

Calle Lorenzo de la Carrera nº 17 - 36300 Baiona.

Telefono: 986 38 50 50